Axudas para a renovación do parque nacional de maquinaria agrícola. Convocatoria Plan Renove 2020


Algunhas destas propostas foron consideradas polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, que estableceu unha serie de restricións aos tractores carentes de  ROPS no ámbito do Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA)1 e incrementou as axudas á renovación do parque de maquinaria para mellorar as explotacións e a agricultura en España mediante o plan  RENOVE2, fomentando as destinadas á compra dun tractor novo e o refugado como chatarra do vello.

Desta forma, na convocatoria das axudas correspondentes ao plan  RENOVE2 para o exercicio 2020 auméntase a contía máxima ata 8.000.000 euros e establécense dúas liñas, unha só para tractores e outra para o resto de máquinas. O orzamento para subvencionar os tractores é de 5.000.000 euros.

As solicitudes poden realizarse de forma telemática, a través da sede electrónica do MAPA (14/06/2020-15/09/2020)

----------------------------------

1 Real Decreto 448/2020, do 10 de marzo sobre caracterización e rexistro da maquinaria agrícola.

2 Real Decreto 704/2017, do 7 de xullo, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión directa das subvencións estatais para a renovación do parque nacional de maquinaria agraria

Pódese atopar máis información na web do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación:

http://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/maquinaria-agricola/ayudas/ayudas_renovacion_de_maquinaria/

Pódese atopar máis información na:
Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP)
c/ Carabela La Niña, nº 16 – Sevilla 41007
Tlfn: 95.451.41.11