Benvido o Instituto

O Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo (INSSBT) ten a misión de promocionar e apoiar a mellora das condicións de seguridade e saúde no traballo, dando así cumprimento ás funcións que nos encomenda a Lei de PRL e a EESST 2015-2020.

Ler mais

Relacións institucionais