Benvingut a l'Institut

L'Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar a la feina (INSSBT) té la missió de promocionar i donar suport a la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball, donant així compliment a les funcions que ens encomana la Llei de PRL i la EESST 2015-2020.

llegir més

Relacions institucionals